Игра - Неосат

Регистрация

 1. Тази игра се организира от "Неосат" ЕАД, ЕИК 204493400 с търговски адрес 1784 София, ул. Магнаурска школа 15, етаж 3 („Организатор“).
 2. Участието в играта не е обвързана с покупка на продукт.
 3. Период на Играта: 01.06.2021 до 20.07.2021 г.
 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст.
 5. За участие в играта е необходимо участниците да си направят регистрация на промоционалния сайт www.neosat.com/game. За регистрация е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена, телефонен номер и населено място.
 6. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват тези правила и техните разпоредби.
 7. „Неосат“ ЕАД не носи отговорност ако данните, подадени от спечелилият награда участник са некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с него. „Неосат“ ЕАД не носи отговорност, в случай че спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефон/ни номер/а.
 8. Награди:

  Седмични награди: TV box DL510 - 100 броя (пет тегления по 20 броя)Големи награди: 55“ OLED TV - 1 бр., 43“ LED TV – 1бр.

 9. Теглене на наградите:
  • Първо седмично теглене на 16.06.2021 г. - 20 бр TV box DL510
   Второ седмично теглене на 23.06.2021 г. - 20 бр TV box DL510
   Трето седмично теглене на 30.06.2021 г. - 20 бр TV box DL510
   Четвърто седмично теглене на 07.07.2021 г. - 20 бр TV box DL510
   Пето седмично теглене на 14.07.2021 г. - 20 бр TV box DL510
   Специално теглене големи награди 55“ OLED TV - 1 бр., 43“ LED TV – 1бр: на 21.07.2021 г.
   За седмични награди - TV box DL510 : всяка сряда по време на кампанията, считано от 16.06.21г. В тегленето участват всички регистрирани участници до 23:59 ч. на съответния ден, предхождащ седмичното теглене. Първото седмично теглене е на 16.06.2021 г.
  • За големите награди-55“ OLED TV - 1 бр., 43“ LED TV – 1бр: на 21.07.2021 г. в специално теглене. В тегленето участват всички регистрирани участници до 23:59 ч. на съответния ден, предхождащ специалното теглене.
 10. Показаните изображения на наградите в промо материали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават от изображенията в промо материалите и сайта.
 11. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила на Играта.
 12. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: www.neosat.com
 13. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 14. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 15. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.